ESTRUCTURA

COORDINADOR DEL PROGRAMA:
  • Corbella Llobet, Domènec
COMISSIÓ ACADÈMICA DEL PROGRAMA:
  • Cerdà Ferré, Josep
  • Planas Rosselló, Miquel
  • Corbella Llobet, Domènec
  • Roy Dolcet, Josep (Secretari de la Comissió)
  • Crespo Martín, Bibiana
  • Ruiz Recasens, Cristina
  • Campo Francés, Gemma

UBICACIÓ:
Facultad: Facultat de Belles Arts
Direcció: Pau Gargallo, 4. 08028 BARCELONA
Correu electrònic: doctorat.ub.realitat.assetjada@gmail.com / doctorat.bellesarts@ub.edu 
Tel: 93 4039787 / Fax: 93 403 40 74

http://www.ub.edu/realitatassetjada/images/map.png
Mapa del Campus Universitari de Belles arts. Els edificis marcats en blau representen aquells espais propis de la Facultat de Belles Arts.
Mapa del Campus Universitario de Bellas Artes. Los edificios marcados en azul representan aquellos espacios propios de la Facultad de Bellas Artes.