DOCTORS VINCULATS AL PROGRAMA DE DOCTORAT

DOCTORS DIRECTORS VINCULATS AL PROGRAMA DE DOCTORAT:


 • Albelda Raga, José Luís -Departament de Dibuix (Universidad Politécnica de Valencia)
 • Aldrete-Haas, José Antonio -Arquitecte (Universidad Nacional Autónoma de México)
 • Ansotegui Olcoz, Carmen -Departament d'Economia, Finances i Contabilitat (ESADE)
 • Bravo Farré, Lluis, -Departament d'Expressió Gràfica (ETSAV)
 • Cabezas Gelabert, Lino -Departament de Dibuix (Universitat de Barcelona)
 • Carroggio de Molina, Alberto -Departament de Dibuix (Universitat de Barcelona)
 • Cerdà Ferré, Josep -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Corbella Llobet, Domènec -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • De Cordoba Benedito, Jaume -Departament de Dibuix (Universitat de Barcelona)
 • Figueras Ferrer, Eva -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • Gay Escoda, Cosme -Departament d'Odontostomatologia (Universitat de Barcelona)
 • Garraza Salanueva, Ángel -Departament d'Escultura ( Universidad del País Vasco)
 • Genovart Herraiz, Adolf -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • Gil Sinaga, Fernando -Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes (Universidad de Salamanca)
 • Guasch Ferrer, Anna -Departament d'Història de l'Art ( Universitat de Barcelona)
 • Graça Güedes, Maria -Departamento de Engenharia Têxtil (Universidade do Minho)
 • Grau Costa, Eulàlia -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • del Hoyo Arjona, Jesús -Departament de Disseny i Imatge (Universitat de Barcelona)
 • Jori Gomila, Josep Mª -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Laguillo Menéndez, Manuel -Departament fr Disseny i Imatge (Universitat de Barcelona)
 • Mata Benedicto, Josep -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Menéndez Varela, José Luis (Universitat de Barcelona)
 • Navalón Blesa, Natividad -Departament d'Escultura (Uinersitat Politècnica de València)
 • Porta Salvia, Carme -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • Puigarnau Torelló, Alfons -(Universitat Internacional de Catalunya)
 • Quadros Ferreira, Antonio -Faculdade de Belas Artes (FBAUP)
 • Quílez Bach, Miquel -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • Quílez Cepero, Natàlia -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • Rekalde Izaguirre, Josu-Departament de Arte y Tecnología (Universidad del País Vasco)
 • Ros Vallverdú, Jaume -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Roy Dolcet, Josep -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Socías Batet, Inmaculada -Departament d'Història de l'Art (Universitat de Barcelona)
 • Tormo Ballester, Enric -Departament de Disseny i Imatge (Universitat de Barcelona)
 • Tien Ming Chang
 • Valle Martí, Joan-Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Vallmitjana Rico, Santiago -Departament de Física Aplicada i Òptica (Universitat de Barcelona)
 • Vaz-Romero Trueba, Oriol -Departament de Pintura (Universitat de Barcelona)
 • Viladomiu Canela, Àngels -Departament d'Escultura (Universitat de Barcelona)
 • Viñals Moret, Oriol -Departament de Disseny i Imatge (Universitat de Barcelona)